Používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade so zásadami súborov cookie.

Informácie o ochrane osobných údajov

Počas prevádzkovania nášej internetovej stránky diskontdepo.sk (webová stránka) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. (E-mail: info@diskontdepo.sk).

V informáciách o ochrane osobných údajov nájdete detailné oboznámenie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Kvôli zmenám v právnych predpisoch môže byť potrebná zmena v informáciách o ochrane osobných údajov, o tom v každom prípade pošleme oznámenie! Ak zmeny žiadajú súhlas od dotknutej osoby, v prípade potreby budeme znova žiadať o súhlas k spracovaniu osobných údajov.

Spracovávanie osobných údajov vykonávame podľa Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ďalej len: GDPR) a podľa ďalších právnych predpisov EÚ.

V rámci právnych predpisov naše spracovanie osobných údajov vyhovuje zásadám o spracovaných osobných údajov definované v GDPR, podľa ktorých:

 • jej spracovávanie treba vykonávať zákonne a čestne, zároveň pre dotknutého musí byť zrozumiteľný („právnosť, čestné konanie a zrozumiteľnosť“);
 • jej zber sa má uskutočniť len s definovaným, jednoznačným a právnym cieľom a nemajú sa nezlučiteľným spôsobom spravovať s týmito cieľmi; podľa článku 89 ods.1 sa neskvalitní spolu s pôvodným cieľom verejného archivovania, s cieľom vedeckého a historického výskumu alebo s cieľom štatistiky ďalšie spracovávanie údajov („viazanie sa k cieľu“);
 • z hľadiska spracovávania osobných údajov, musia byť vhodné a relevantné a musia sa obmedziť len na potrebné („šetrenie údajov“);
 • musia byť presné a v prípade potreby úplné; musia sa urobiť všetky rozumné zaopatrenia, aby sa v záujme hľadiska cieľu spracovávania osobných údajov nepresné osobné údaje bezodkladne vymazali, alebo upravili („presnosť);
 • jej uchovávanie sa musí uskutočniť v takej forme, aby sa identifikácia dotknutých sprístupnila len na potrebný čas na dosiahnutie cieľa spracovávať osobné údaje; od tohto dlhšia doba uchovávania osobných údajov sa môže uskutočniť len vtedy, pokiaľ podľa článku 89 ods.1 spracovávanie osobných údajov s cieľom verejnej archivácie, s cieľom vedeckého a historického výskumu alebo cieľom štatistiky, v tomto nariadení v záujme práv a ochrany slobody dotknutých osôb dbá aj o predpísané vhodné technické a organizačné opatrenia (obmedzené uchovávanie);
 • jej spracovávanie sa musí vykonávať takým spôsobom, aby sa aplikovaním vhodné technické alebo organizačné opatrenia boli zaistené náležité bezpečie osobných údajov, mysliac tým aj neoprávnené a protiprávne manipulácie, náhodné odsudzenie, likvidácia, alebo poškodenie („integrita a dôverný charakter“)
 • osoba zodpovedná za spracovávanie osobných údajov zodpovedá za vyhovovanie horeuvedených, ďalej musí byť schopný na legitimovanie tejto zodpovednosti („zúčtovateľnosť“).  

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

V rámci našej činnosti spracúvame rôzne údaje, napríklad meno a heslá užívateľa, vizitky a iné nastavenia. Sledujeme, aké produkty pozeráte na našej stránke, aké zariadenie používate na to, ktorý informačný leták odoslaný emailom zaujal vašu pozornosť a z toho zbierame ďalšie údaje o Vás, aby sme mohli pripraviť osobitnú ponuku a mohli rozvíjať naše služby. Ak nakupujete, alebo sa yeregistrujete na našu stránku spracúvame aj vaše meno.

 Za osobné údaje považujeme:

 • identifikačné údaje, pod ktorým rozumieme meno, priezvisko, email, číslo účtu, adresu doručenia, meno a heslo užívateľa;
 • kontaktné údaje: sú také osobné údaje, ktoré umožnia udržať kontakt – email, adresa, telefónné číslo;
 • údaje o objednávke, sú vedené údaje o objednanom produkte, údaje týkajúce sa služby, spôsob doručenia a platby, vrátane čísla účtu a údaje o reklamácii;
 • nastavenia, pod ktorými rozumieme také údaje, ktoré obsahuje účet, hlavne uložené názvy a profily, nastavenie letákov, členstvo vo vernostnom programe, zoznam nákupov, sledované produkty (sledovače produktov), hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky;
 • informácie získané počas využitia informačnej služby, ako nahrávané hovory, identifikácia odoslaných správ, mysliac tým aj také identifikácie ako je IP adresa
 • údaje o vašom správaní na webe, vďaka ktorému sledujeme vašu online aktivitu, a tak prehliadanie, hlavne zobrazené pozreté produkty a služby, odkazy, na ktoré klikáte (z informačného letáku, z našej stránky), spôsob pohybovania a zobrazovania na našej stránke, taktiež údaje zariadenia, z ktorého ste vyhľadávali na našej stránke, taká je IP adresa a pôvod miesta, identifikácia nástroja a jej technické parametre, napríklad operačný systém a jej verzie, rozlíšenie obrazovky, verzia prehliadača, taktiež údaje získané z cookies a podobných technológii na získanie identifikácie zariadenia
 • odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, informácie o tovare a službách, zakúpené u nás, údaje o vašom správaní na webe, a údaje o čítaní zaslaných letákov;

 

 1. Na akom základe spracúvame osobné údaje?

 

Osobné údaje v rôznych prípadoch spracúvame pre rôzne účely ak:

 • používate našu stránku, na ktorom využívame cookies, spracúvaním údajov sledujeme návštevnosť a zlepšujeme naše služby;
 • sa zaregistrujete, údaje využívame v záujme spracúvania účtu a podobných funkcii
 • nakupujete, údaje spracúvame na vyhotovenie objednávky, chránime právne požiadavky a plníme naše právne povinnosti.
 • vám zobrazujeme a posielame ponuky určené len pre vás.
 • Pri registrácii a nákupu vyžiadaný dátum narodenia neuchovávame, údaj požadujeme výlučne len na účel overenia veku dotknutej. Pokiaľ sa dotknutá osoba prihlási k odberu newslettera, na službu/-y niektorého reklamného marketingu dátum narodenia uchováme z dôvodu zaslania ponúk osobitne pre dotknutú.

 

Osobné údaje spracúvame z rôznych právnych základov a pre rôzne účely, o ktorom poskytujeme nasledovné rozsiahle informácie:

 

Názov spracúvania osobných údajov

Cieľ spracúvania údajov

Právny základ

 

 

Okruh spracúvaných osobných údajov

Doba spracúvanie údajov

Registrácia

nakupovanie na našej stránke, obsluha užívateľských zážitkov, úprava webstránky, oznámenia týkajúce sa spĺňania zmluvy, uplatnenie práv, v záujme spracúvania užívateľských práv

nadviazaním podpísania zmluy a  na základe nášho právneho záujmu

identifikačné údaje, údaje o objednávke, kontaktné údaje

zrušenie registrácie alebo doba premlčania od posledného nákupu, t. j. 5 rokov, plus po dobu 1 roka

Fakturačné údaje

vystavenie faktúry

spracúvanie údajov nariadené právnym predpisom

identifikačné údaje

doba určená na základe právneho predpisu, najviac však 10 rokov

Služba informačných letákov

udržanie kontaktu, oznam o zľavách a akciách

súhlas dotknutej osoby

Kontaktné údaje, nastavenia, údaje o správaní, odvodené údaje, meno, dátum narodenia

po odvolaní súhlasu

Služba marketing newsletter

Styk, oznámenie o zľavách, akciách a krížových zľavách

Súhlas dotknutej

Kontaktné údaje, nastavenia, údaje o správaní, odvodené údaje, meno, dátum narodenia

Súhlas do odvolania

Online marketing

na základe analýzy nákupných zvykov a zobrazenia ponuky určené výhradne pre jednotlivca

súhlas dotknutje osoby

nastavenia, údaje o správaní, údaje o pôvode

po odvolaní súhlasu

Spracúvanie údajov informačnou službou

požiadavky užívateľa, spracúvanie sťažností, vybavovanie objednávok, zabezpečenie kvality služby, zvyšovanie, korekcia úrovne služby

nadviazaním podpísania zmluy a  na základe nášho právneho záujmu

Identifikačné údaje, údaje o objednávke, kontaktné údaje, informácie získané počas využitia informačnej služby

údaje súvisiace s vybavovaním sťažnosti – 1 rok, údaje týkajúce sa objednávky, doba premlčania od posledného nákupu, teda 5 rokov, plus po dobu 1 roka

Spravovanie denníkových záznamov

kvôli informatickým ochranným opatreniam

z právneho záujmu zakladaný na bezpečnosť IT

údaje o správaní

5 rokov

 

 

 1. Spracúvanie osobných údajov

Všetky nami zaznamenané osobné údaje spracúvame ako prevádzkovatelia. Toto znamená, že mi určujeme objednávku, nástroje na spracúvanie osobných údajov a zodpovedáme za ich náležité vybavenie.

Vo väčšine prípadov, vaše osobné údaje spracúvame pre vlastné účely, ako prevádzkovatelia. V takomto prípade, vaše údaje preposielame ďalej pre našich partnerov v záujme zabezpečenia platby, doručenia a ďalších podmienok. Údaje preposielame aj pre našich správcov, ktorý tieto údaje sprostredkovateľov podľa našich podmienok. V prípade vášho súhlasu, údaje z dôvodu osobitných reklám určené pre vás a pre ďalšie zobrazenie na webových stránkach preposielame aj pre ďalšie reklamné a sociálne siete.

Zapojením sprostredkovateľov, podľa Článku 28 GDPR so sprostredkovávateľom v každom prípade uzavrieme písomnú dohodu, o ktorom Vás budeme informovať.

 

Vaše osobné údaje preposielame pre nasledovné sprostredkovávateľských partnerov:

Údaje sprostredkovateľa

Cieľ preposlaných údajov pre sprrávcov

Okruh preposlaných údajov

DPD Hungária Kft. (Késmárk u. 14, B.ép., Budapest, 1158 Magyarország)

doručenie nákupného produktu, dohodnutie termínu

meno, emailova adresa, telefónne číslo, adresa doručenia

HDT (Hunyadi János út 162, Budapest, 1116 Magyarország)

doručenie nákupného produktu, dohodnutie termínu

meno, emailova adresa, telefónne číslo, adresa doručenia

Csomagküldő.hu Kft. (Vízimolnár utca 10 6/54. Budapest, 1031 Magyarország)

doručenie nákupného produktu, dohodnutie termínu

meno, emailova adresa, telefónne číslo, adresa doručenia

Trans-Pack Logisztika Kft. (Alsónémedi 4604. Alsónémedi, 2351 Magyarország)

doručenie nákupného produktu, dohodnutie termínu

meno, emailova adresa, telefónne číslo, adresa doručenia

AppSol Zrt. (1024 Budapest, Forint u 4)

fakturácia

údaje potrebné k fakturácii

SPRINTER Futárszolgálat Kft. (Táblás utca 39. Budapest, 1097 Magyarország)

doručenie nákupného produktu, dohodnutie termínu

meno, emailova adresa, telefónne číslo, adresa doručenia

OTP Mobil szolgáltató Kft (Közraktár u. 30-32, Budapest, 1093 Magyarország)

spracovanie platobných tranzakcii

email

Express logistic System Kft (Hold u. 3, Veresegyház, 2112 Magyarország)

doručenie nákupného produktu, dohodnutie termínu

meno, emailova adresa, telefónne číslo, adresa doručenia

 

Vaše osobné údaje uchovávame výlučne len vrámci serverov štátu EHP (Európsky hospodársky priestor, teda Island, Nórsko, Lichtenštajsko). Vaše osobné údaje uchovávame na našom vlastnomprevádzkovom servere, z bezpečnostných dôvod dočasne na vonkajších serveroch vykonávame.

Ak by sa vyskytlo medzinárdné preposielanie údajov, budeme o tom informovať a  v prípade potreby budeme vas žiadať o súhlas!

 

 1. Používanie cookies

Návštevou webovej stránky užívateľ dáva súhlas, aby webová stránka poslala cooke (malý textový súbor, ktorý sa využíva ako nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané) na počítač užívateľa, čím prehliadač bude osobitne identifikovateľný.

 

Cookies, Google, Facebook a nami zaistené systémy, v prvom prípade cez systém Google Adwords a Facebook Pixel, v druhom prípade v rámci systému webshopu sa uskutočňuje. Cookies sa posielajú na počítač užívateľa webshopu len v prípade navštevy jednotlivých stránok, v nich správca uchováva len správu a čas návštevy danej stránky, iné informácie a údaje sa neuskutočnia.

 

Využívanie odoslaných cokies je nasledovné: externý prevádzkári pomocou týchto cookies uchovávajú údaje ak už v minulosti užívateľ navštívil stránku hlásateľa a na základe toho posielajú užívateľovi reklamy na internetové webové stránky externých partnerov. Užívatelia na stránkach slúžiace na vypnutie reklám v Google môžu zablokovať cookies Google (zároveň aj môže užívateľovi hlásiť, že na nepodpísanej stránke Network Avertising Intitiative môžu zablokovať aj cookies externých prevádzkárov).

 

Využívanie cookies: analitika, sledovanie,  sledovanie cez webové stránky, registračný cookies a indentifikačný session cookie. Vo väčšine prehliadačov v menu položke nachádzajúca funkcia „Pomoc“ podáva v prehliadači oznámenie o tom, že ako sa môže zablokovať cookies v prehliadači, ako má prijať nové cookies, alebo ako má vypnúť ostatné cookies.

 

Na meranie webovej analitiky našej webovej stránky diskontdepo.sk používame služby Google Analytics, Google inc. (Google) webovej analýzy. Google Analytics takisto funguje používaním cookies, s takými textovými súbormi, ktoré sa uchovávaju v počítači užívateľa a umožnia  analýzu našej webovej stránky. S cookies vytvorené, nahrávané informácie prostredníctvom užívateľa sa spravidla dostanú na server Google a tam sa uchovávajú. Avšak IP adresa užívateľa sa predošle v skrátenom tvare v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Celá IP adresa sa preposiela len vo výnimočnom prípade na Google server USA a tam nastáva skrátenie. Google túto informáciu využíva na to, aby vyhodnotil činnosť užívateľa webovej stránky a poskytovaľa ďalšie služby o využívaní webovej stránky pre majiteľa stránky. Vrámci Google Analytics z prehľadávača užívateľa preposlaná IP adresa sa nekombinuje s inými Google údajmi. Uchovávanie cookies môže užívateľ zabrániť pomocou vhodného nastavenia v prehliadači, ďalej zaznamenané údaje (napr. IP adresa) o využívaní webovej stránky užívateľa môžu zabrániť preposielaniu a spracúvaniu do Google, ak stiahnete a nainštalujete pomocný prehliadací program (pluggin) z nasledovného linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Google AdWards remarketing: pomocoou týchto cookies externý prevádzkovatelia (medzi nimi Google) uchovávajú údaje ak už v minulosti užívateľ navštívil stránku hlásateľa a na základe toho posielajú užívateľovi reklamy na internetové webové stránky externých – medzi nimi Google – partnerov.

 

Facebook Pixel remarketing: webová stránka používa Facebook snímkový kód. Facebook snímkový kód je taký kód, pomocou ktorého sa vyhotoví hlásenie o konverzáciach, môžeme zostaviť cieľové publikum a dostávame rozsiahle analytické údaje o tom, ako ľudia využívajú našu domovskú stránku. Tieto informácie využívame na to, aby sme mohli zobrazovať relevantnejšie reklamy na reklamných stránkach Facebboku. Pre Facebook Pixel nepodávame údaje vhodné pre identifikáciu, zároveň však počas vyhľadávania na našej stránke ste prihlásený do iných služieb Facebooku, Facebook, ako správca údajov môže identifikovať vás a vašu aktivitu na stránke diskontdepo.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa Facebook Pixelu / Facebook snímkového kódu môžete nájsť tu: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

 1. Preposielanie (širenie) osobných údajov úradom

V prípade úradného, súdného vyhľadania, ak úrad presne ustanovil základové právo preposielania, podľa GDPR na základe Článku 6 ods.1 bodu c, odovzdáme u nás uchovávané označené osobné údaje príslušnému štátnemu orgánu. Pre tento štátny orgán – pokiaľ sa označil presný cieľ a okruh údajov – osobné údaje môže sprostredkovateľ vydávať len také a do takej miery, ktoré sú nevyhnutne potrebné na jej realizáciu. Pred takouto službou údajov sa v každom prípade presvedčíme či je daná jej podmienka a keď áno, vyhovujeme jej vyhľadávaniu.

 

 1. Bezpečnosť údajov

Informatické zariadenia používané na uchovávanie osobných údajov volíme a prevádzkujeme tak, aby boli (I) sprístupnené pre oprávnených (dostupnosť); (II) ich hodnovernosť a oprávnenie zabezpečená (dôvernosť údajov); (III) identifikácia nemennosti (integrita údajov); (IV) chránení pred neoprávaneným sprístupnením (dôvernosť údajov).

 

O bezpečie osobných údajov sa staráme s takými technickými, organizačnými a orgánovými zaopatreniami, ktoré poskytujú vhodnú ochrannú úroveň prihlásených rizík vyskytnuté počas uchovávania osobných údajov a zachová údajom: (I) dôvernosť (oprávnená osoba má možnosť k prístupu údajov); (II) jej nedotknuteľnosť (zachová informácie a spôsobu spracovávania presnosť a úplnosť); (III) jej dispozíciu (zaistíme, že keď oprávnený užívateľ potrebuje, má skutočne možnosť k prístupu požadovanej informácii a majú k dispozícii potrebné zariadenia).

 

Infomatický systém a sieť sprostredkovateľa je rovnako chránený proti podvodom podporujúce počítačom, špionáži, sabotáži, vandalizmu, proti požiaru a povodni, ďalej počítačovým vírusom, počítačovým vniknutím a vedúcemu vlámaniu odopretej služby.

 

V prípade incidentu ochrany údajov sprostredkovateľ vykoná všetky potrebné opatrenia podľa predpisov GDPR, spolupracuje s užívateľmi a vyhlási, že disponuje s vhodným predpisom na spracavanie nehody ochrany údajov.

 

 

 1. Opravné právne prosriedky

V záujme uplatnenia vašich práv podľa nasledovných bodov vás prosíme aby ste kontaktovali našu informačnú službu DiskontDepo.

 

Ste oprávnený:

 1. vypýtať si kópiu týkajúca sa informácii o spracúvaní údajov, ako aj o spracovaných údajoch (GDPR Článok 15, Právo na prístup),
 2. žiadať o opravu nepresných údajov alebo o opravu nedokončených údajov (GDPR článok 16, Právo na opravu),
 3. žiadať vymazanie osobných údajov, ďalej máte právo na to, že v prípade ak sa vaše osobné údaje dostanú na verejnosť, vašu žiadosť o vymazaní preposlali aj iným prevádzkovateľom (GDPR Článok 17, Právo na vymazanie),
 4. prosiť o obmedzenie spracúvania údajov (GDPR článok 18, Právo na obmedzenie spracúvanie)
 5. získať osobné údaje, ktoré sa týkajú vás vštruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako aj prosiť o odovzdanie inému sprostredkovateľovi týchto údajov ako aj a tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (GDPR Článok 20, Právo na prenosnosť údajov)
 6. namietať proti spracúvaniu údajov (GDPR Článok 21, Právo namietať)
 7. v prípade vášho súhlasu spracúvania údajov máte právo kedykoľvek odvolať váš súhlas, ale odvolanie súhlasu predchádzajúceho obdobia to neovplyvní. (GDPR Článok 7 ods. 3, Právo odvolania suhlasu);
 8. podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa rozhodnete, že spracúvanie údajov je protikladný s niektorým právnym zákonom (GDPR Článok 77, Právo podať sťažnosť dozorrnému orgánu).

 

Jednotlivé práva si môžete uplatniť po prihlásení a vo vašom Profile v časti Moje údaje, si takto môžete stiahnuť spracúvané údaje o vás, môžete ich upraviť a prípadne vymazať váš profil, uplatnením tým vášho práva namietať. Váš súhlas súviasici so službou informačných letákov môžete zrušiť kliknutím na link, ktorý sa nachádza v dolnej časti informačného letáku. Technický prevod (zaznamenanie v databáze) týkajúci sa vašej stažnosti alebo spracúvania údajov môže trvať niekoľko, nanajvýš 24 pracovných hodín, počas tejto doby môžete naďalej dostávať oznámenia od DiskontDepo.

 

Ostatné žiadosti týkajúce sa uplatnenia vášich práv o spracúvaní údajov vybavíme neodkladne, nanajvýš do 1 mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, obzvlášť v prípade komplikácie vášho vyhľadania, máme právo túto dobu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a o našich dôvodoch vás samozrejme budeme informovať. Vrámci vášho práva na prístup máte právo vyžiadať kópiu o vašich spracúvaných údajoch, prvá kópia je zadarmo, pre ďalšie kópie môže prevádzkovateľ žiadať náhradu osobných výdavkov.

 

Sťažnosť týkajúca sa našich spracúvaní údajov môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Sekretariát úradu: +421 /2 3231 3214, email:statny.dozor@pdp.gov.sk, web:  https://www.dataprotection.gov.sk), ďalším opravným právnym prostriedkom môžete začať súdne konanie. Spor môžete začať aj vo vašom sídle alebo mieste pobytu, pred príslušným súdnym dvorom. Ak prevádzkovateľ spôsobí škodu vo vašich osobných údajoch protiprávnym spracúvaním alebo porušením požiadaviek bezpečnosti údajov, je povinný ju uhradiť, ďalej ak prevádzkovateľ poruší osobné práva, môže žiadať o finančnú náhradu za urážku.

(c) DiskontDepo –

Všetky práva vyhradené! Barracuda Group Kft. 2021

Barracuda Group Kft.Daňové identifikačné číslo (DIČ): HU28794309)

Registračné číslo firmy: 01-09-376187,

sídlom 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/C.