Používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade so zásadami súborov cookie.

Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania I.

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

·         zasielanie prepravnou službou

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému spoločnosti nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
Všetky aktuálne podmienky a ich ceny nájdete na ich internetových stránkach.

2. Spôsoby dodania II.

Doručenie zakúpených produktov prebieha kuriérskou spoločnosťou. Čas doručenia určí webový obchod pri pokladni, tak isto sa to nachádza aj v potvrdzovacom e-maily.

Doba doručenia: v ozname uvedená doba doručenia v prípade produktov na sklade sú 3 pracovné dni, v prípade produktov, ktoré nie sú na sklade je 6-10 pracovných dní, ale môže sa to líšiť od daného produktu. Vo webovom obchode je možné predobjednať si také produkty, ktoré sa už zaobstarávajú, v takýchto prípadoch sa uvádza odhadovaná doba doručenia, od ktorej sa skutočná doba doručenia môže minimálne líšiť.

Naše produkty vieme doručiť len na územie Slovenskej republiky, ceny doručenia sú platné na celom území krajiny (Bruto ceny):*

0-15kg: zadarmo

Pokiaľ sa balík/-y po jednom alebo zvlášť-zvlášť považujú za špeciálny rozmer, webový obchod v každom prípade udá jedinečnú ponuku ak doručenie zadarmo, alebo vyššie uvedenú označenú sadzbu nevie zabezpečiť.

Pod balíkom špeciálneho rozmeru sa rozumie, ak

  • celková hmotnosť balíka/balíkov presiahne 15 kg,
  • celkový rozsah (dĺžka + šírka + výška) presiahne 300 cm (dĺžka jednej strany nemôže presiahnuť 175 cm)
  • balík má amorfný tvar, nemôže sa prepraviť na páske.

Pokiaľ sa doručenie zaslaných balíkov z viny Kupujúceho neuskutoční, náklady na druhé doručenie v každom prípade zaťažuje Kupujúceho, aj v tom prípade ak prvé doručenie bolo zadarmo.

Príjemca zásielky je povinný v čase doručenia v prítomnosti kuriéra prezrieť zásielku. V záujme uľahčenia administratívy, v prípade zistenia škody na vonkajšom balení, o zistených nedostatkoch, chybách alebo iných škodách spoločne s kuriérom spíšte zápisnicu o povahe škody, rozsahu, možnej príčiny a taktiež aj podrobný opis o škode, ďalej vadu a škodu treba nahlásiť webovému obchodu.

V tom prípade ak Kupujúci má množstevnú výhradu alebo výhradu na kvalitu môže to ohlásiť na zákaznícku linku webového obchodu. Pokiaľ sme omylom zaslali iný produkt alebo nesedí počet, náš webový obchod doručí naspäť produkt bez poplatku.

Predajca si vyhradzuje právo odstúpiť od doručenia, ak v zmluve prijaté povinnosti nevie splniť, pretože v zmluve definovaný produkt nemá k dispozícii, prípadne nevie poskytnúť objednanú službu. V takomto prípade informuje o tom Kupujúceho a zaplatenú kúpnu sumu uhradí naspäť, alebo – podľa vyhlásenia Kupujúceho – započíta do inej objednávky.

Faktúru o zaplatení nákupu, po odovzdaní zásielky kuriérom, posielame výhradne len na uvedenú e-mialovú adresu vo forme e-dokladu s uvedenými fakturačnými údajmi. (Faktúru v papierovej forme nemáme v možnosti vystaviť!)